Make your own free website on Tripod.com"Wat brengt ons ...
2002 ?"

Wordt het een goed of een problematisch jaar ? Dat is de vraag die wellicht op ieders lippen brandt aan de vooravond van een nieuw jaar. Het weekblad DAG ALLEMAAL legde ze voor aan 4 helderzienden ( n.v.d.r. Emmy KELDERS, Rita VERCRUYSSE, Carlos DE TROYER en Chrisje BRESSINCK )die -zonder dat ze het van elkaar wisten- elk vanuit hun eigen discipline een antwoord poogden te formuleren..."Gidsen zijn een soort engelbewaarders die ons leiden in ons voelen en ons zijn", legt Chris Bressinck uit. "Gecombineerd met mijn eigen Gave -een vorm van magnetisme- gunnen de gidsen mij een blik op de toekomst. Ze geven mij beelden van wat komen zal".

Wat zeggen de gidsen over 2002 ?

Voor BelgiŽ voel ik een economische stilstand in het begin van het jaar. Op pollitiek vlak zie ik geen grote omwenteling, wel een verschuiving van personen. Een aantal kopstukken, ministers dus, zal vallen en enkele grote figuren uit het verleden komen terug op de voorgrond.

Hoe vergaat het ons koningshuis in 2002 ?

In koning Alberts gezondheidstoestand voel ik een lichte achteruitgang. Hij zal het rustiger aan moeten doen, maar het komt voorlopig niet tot een troonsafstand. Prins Laurent zal zijn verloving aankondigen...

Kan u ons vertellen wie er wereldkampioen voetbal wordt ?

De Belgen allesinds niet, al voel ik dat ze het redelijk goed zullen doen. Als winnaar krijg ik een Zuidamerikaans land door, maar het is niet helemaal duidelijk. Ik tip op BraziliŽ, maar ik zou er mijn geld niet op verwedden.

Hoe komt het dat sommige beelden duidelijker zijn dan andere ?

Omdat de gidsen niet willen dat we de informatie krijgen. De aanslag op het WTC in New York was bijvoorbeeld door niemand voorspeld. Dat is ook logisch, want als je alle rampen ter wereld op voorhand zou zien, wordt je compleet kierewiet. Die emotionele ballast is voor niemand draaglijk.

Wie wint er het Eurovisiesongfestival ?

Ik zie alvast veel kansen bij de vroegere Oostbloklanden. Welk land zie ik niet precies. Het Eurosongfestival blijft nu eenmaal een grote loterij... DJ