Make your own free website on Tripod.com

'T STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN ...
Carlos DE TROYER


Niets is toeval(lig) in het leven... Aldus de woorden van de alombekende Vlaamse astroloog
Carlos DE TROYER
Via de planetenconstellatie op het tijdstip van Chrisje BRESSINCK's geboorte,weet Carlos DE TROYER aan te tonen dat Chrisje's Gave kosmisch bepaald is !...


Chrisje Bressinck is geboren te Wilrijk op zondag 6 april 1952 om 9.28 u. Haar zon staat daardoor in het teken Ram met als ascendant Tweelingen. Van Rammen is geweten dat zij behoren tot de meest daadkrachtige tekens van de dierenriem. De ascendant Tweelingen bezorgt Chrisje dan weer het mondige, het educatieve en de communicatievaardigheid om haar boodschap uit te dragen. Kortom, de juiste dosis gezond verstand om te onderhandelen en om het uiteindelijk te maken in het leven !

Chrisje haar zon staat in het elfde huis, wat maakt dat zij een grote gevoeligheid heeft voor vriendschapsbanden in het leven. De conjuntie met de planeet Mercurius en Jupiter in datzelfde huis staat dan weer voor een sociaal versterkt gevoel. De oppositie van Saturnus/ Conjunct Neptunus verklaart haar correctheid, haar accuraatheid gekoppeld aan haar spiritueel handelen. Chrisje heeft hierdoor duidelijk een missie in haar leven ! Het spirituele zal bij haar steeds een belangrijke plaats krijgen.

De planeet Mars in haar 6de huis verklaart het spirituele in haar werkzaamheden. Met Venus in het 10e huis, in het teken Vissen kan zij zich heel sterk in anderen inleven, is zij zeer meevoelend en komen haar "healende" krachten op de voorgrond : vandaar waarschijnlijk de vergelijking met "Jomanda". De maan in haar 4e huis duidt erop dat de opvoeding was gekoppeld aan een sterk aanwezig nestwarmtegevoel. Een krachtige basis die ervoor zorgt zorgt dat Chrisje ook steeds haar verantwoordelijkheid weet op te nemen en vanuit die positie met haar Gave ook anderen zal kunnen helpen ...


Carlos DE TROYER


chrisje.bressinck@paranormica.be